اجرا

عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط مهندس مجری ساختمان که دارای صلاحیت اجرا ساختمان هستند انجام شود. مجری نماینده فنی کارفرما در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل کننده می باشد.

photo_2020-06-03_23-43-03

مهندس محمدرضا غفاری

رئیس کارگاه

خوب بودن با موفق بودن فرق دارد؛ شرکت‌های ساختمانی متعددی هستند که در قالب پروژه‌های بزرگ و کوچک در حوزه‌های مختلف ساختمان‌سازی در حال فعالیت هستند. روش‌ها و راهکارهای متنوعی برای خوب بودن شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های ساختمانی وجود دارد. به عنوان مثال ویژگی‌هایی نظیر تجربه و دانش بالا از این شرکت‌ها یک انتخاب خوب می‌سازد. اما خوب بودن کافی است؟ همانطور که می‌دانید خوب بودن به تنهایی موجب موفقیت نخواهد شد. سوال اساسی این است که: ویژگی‌های یک شرکت ساختمانی موفق چیست؟ آشنایی با ویژگی‌های بهترین و موفق‌ترین شرکت‌های ساختمانی علاوه بر توسعه شرکت‌های فعال در این حوزه، به کارفرمایان و مشتریان در انتخابی درست کمک می‌نماید. شما یک شرکت ساختمانی موفق را چطور توصیف می‌کنید؟ برخی‌ها ویژگی‌های نظیر: مبتکر بودن، مسئولیت‌پذیری و متخصص بودن را به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های یک شرکت ساختمانی موفق در نظر می‌گیرند.