میان طبقه

 استخر,سونا,جکوزی,رختکن و GYM در نیم طبقه درمجاورت سالن اجتماعات و سینما با ورودی مستقل واقع شده و فضای استخر از چشم انداز جنوبی با احساس شنا در ارتفاع برخوردار است. در طرح فضای استخرحرکت و پویایی در قالب  خطوط قوسی و تنوع وزیبایی توسط دیوارهای دکوراتیو,مجسمه ,آبنما  و نورپردازی  بیان شده است.

سالن اجتماعات و سینما

باشگاه ورزشی

باشگاه ورزشی مجهزبه وسایل به روز

استخر

توضیجات اسختر